This project is read-only.

Definicija leksičkog analizatora

Oct 7, 2010 at 6:40 PM

Upravo sam u tfs u projekt leksičkog analizatora stavio dvije datoteke. Te datoteke sadrže definiciju klase koja će spremati podatke potrebne za rad leksičkog analizatora.

Jedna sadrži programsku logiku vezanu uz te definicije, a druga će se generirati kao izlaz iz generatora. Nadam se da ću noćas/ujutro popuniti tu drugu sa primjerima za minusLang da bi vam bilo jasnije. U svakom slučaju za korištenje ovoga bi morali biti upoznati sa parcijalnim klasama te kolekcijama HashedSet i Dictionary, preporučam da se malo s time upoznate ako niste dosad

Pozdrav