This project is read-only.
1

Closed

Klasa UlaznaDatoteka ne raspetljava regularne definicije u pravilima

description

Regularne definicije se moraju raspetljati u cijeloj ulaznoj datoteci kako bi svuda dobili regularne izraze, a ne samo na početku u definicijama. U pravilima moraju ostati samo čisti regularni izrazi. Čitav mehanizam regularnih definicija je tu samo da bi nam bilo lakše napraviti te regularne izraze, kako se ne bi morali ponavljati
Closed Oct 19, 2010 at 1:01 AM by fallen
Done

comments